Výfuk

Profesionálne služby ohľadne výfukov

Keď potrebujete nový výfuk, obvykle ho potrebujete ihneď. Naši predajcovia vám pomôžu učiniť správny výber a naši mechanici na vaše vozidlo okamžite namontujú nový výfuk. Naše výfuky pochádzajú od celosvetovo najvýznamnejších výrobcov so zárukou vysokej kvality. Výfukové plyny obsahujú okrem iného oxid uhoľnatý, čo je vysoko jedovatý bezfarebný plyn bez zápachu. Výfukové plyny sú v okamihu, keď vychádzajú z valcov, veľmi horúce. Preto je dôležité, aby bol celý výfukový systém neporušený a riadne tesnil.

Výfukový systém

Výfukový systém slúži na dva dôležité účely: musí odvádzať horúce výfukové plyny z motora bez toho, aby boli ohrození cestujúci, a musí tlmiť hluk, ktorý vzniká činnosťou motora a prúdením výfukových plynov. Výfukové plyny musia byť odvádzané z valca tak efektívne, ako je to len možné, aby doň mohlo byť privádzané čo najväčšie množstvo nového paliva. Pokiaľ výfukové plyny náležite neopúšťajú systém a spálené plyny zostávajú vo valci, znižuje sa výkon motora.

Výfuk ako tlmič hluku

Pri spaľovaní sa plyny mocne rozpínajú a v okamihu, keď sa otvorí výfukový ventil, prúdia výfukové plyny do výfukového systému pod vysokým tlakom. Tlaková vlna pri vstupe do výfukového systému spôsobuje silný hluk. Tlakové vlny vznikajú tisíckrát za minútu a taká miera hluku by bola škodlivá tak pre životné prostredie, ako aj pre cestujúcich. Na začiatku je tlaková vlna rýchlejšia než rýchlosť zvuku, ale jej rýchlosť vo výfukovom systéme postupne slabne a hluk sa znižuje.

Úlohou tlmičov vo výfukovom systéme je tlmiť tlakové vlny spôsobené výfukovými plynmi, a tak znižovať hlučnosť vozidla. Legislatíva pri osobných vozidlách a motocykloch ukladá, aká môže byť ich maximálna hlučnosť. Tlmič znižuje rýchlosť prietoku plynu vďaka rozšírenému priestoru a prepážkam s rôzne usporiadanými otvormi. Pretože je priestor rozšírený, nie je odpor, ktorý spôsobujú prepážky prietoku plynu, príliš veľký.