Výmena oleja

 

Pre správnu a dlhodobú funkčnosť motora je kľúčový správny výber oleja. Pokiaľ je olej zvolený v súlade s odporúčaniami výrobcu vozidla, chráni motor pred opotrebovaním a premazáva ho za každého počasia a za každej teploty. Vlastnosti oleja sa v priebehu používania menia, a pre zachovanie výkonu motora ho preto treba pravidelne vymieňať.

Popis služby

  • Výmena oleja je jednou z najobvyklejších činností údržby. Pre súčasné motory má výber kvalitného oleja veľký význam. Samotná viskozita nie je zárukou správneho výberu. Napríklad oleje určené pre tradičné naftové motory nevyhovujú motorom vybaveným filtrom pevných častíc (DPF), pretože ich aditíva na zníženie opotrebovania obsahujú veľké množstvo látok SAPS (sulfátového popola, fosforu a síry). Existujú aj rôzne požiadavky na hodnoty HTHS (viskozita pri vysokej teplote) podľa typu motora a frekvencie výmeny oleja.
  • Pri každej výmene oleja je potrebné okrem naliatia správneho, vysokokvalitného nového oleja zároveň vymeniť olejový filter.