Klimatizácia

Služby Vianoru pre údržbu klimatizácie!

Klimatizácia zvyšuje komfort a zároveň bezpečnosť vozidla. Jazdný komfort, teplota a vlhkosť majú priamy vplyv na správanie vodiča a podmienky, v ktorých riadi. Každodenné používanie klimatizácie nie je náročné, ale aby klimatizácia pracovala spoľahlivo a efektívne, potrebuje pravidelnú údržbu.

Ako klimatizácia funguje?

Úlohou klimatizácie je znížiť či odstrániť následky vlhka a tepla a zároveň vyčistiť vzduch vo vnútri vozidla. Ide o uzavretý systém, v ktorom prostredníctvom kompresora koluje chladiaca látka (chladivo), podobne ako v chladničke. Chladivo odvádza teplo z interiéru vozidla do kondenzátora, kde sa ochladí. Ochladená látka sa vracia späť do vozidla cez výparník, ktorý odvádza teplo z vychladzovaného priestoru auta. Zahriate chladivo potom vstupuje späť do obehu. Inými slovami - klimatizácia chlad nevyrába, ale odvádza teplo z vnútrajšku vozidla. Samotné zariadenie sa obsluhuje veľmi ľahko. Termostat sa nastaví na požadovanú teplotu a klimatizačné zariadenie ju na tejto úrovni udržuje.

Prečo klimatizácia vyžaduje údržbu?

Vplyvom vonkajších podmienok nezostáva uzavretý systém úplne uzavretý. Ročne z neho uniká 10 až 15 % chladiva, a to i z najnovších klimatizačných jednotiek. Z tohto dôvodu sa pri klimatizáciách odporúča ročná údržba. Dôvodom tohto úniku je skutočnosť, že klimatizácia nebýva dostatočne používaná. Aby nedochádzalo k únikom, musí sa klimatizácia používať aspoň raz za mesiac, čo v podmienkach, keď sa teploty v zimnom období pohybujú pod nulou, nie je možné. Klimatizácia sa automaticky vypne v okamihu, keď teplota dosiahne okolo 2 až 5 °C, v závislosti od konkrétneho zariadenia. Zariadenie obsahuje chladivo v plynnom stave, a pokiaľ sa nepoužíva, vysychá tesnenie a dochádza k pomalému úniku plynu. Na chladivo v systéme majú vplyv aj veľké teplotné rozdiely, vibrácie, pohyb motora a poškodenie v dôsledku nehôd. V okamihu, keď sa zníži množstvo chladiva v obehu, je viac namáhaný kompresor, čo zvyšuje spotrebu paliva. Chybne fungujúci systém má vyššie nároky na prácu motora. Pre údržbu klimatizácie je potrebné špeciálne oprávnenie, preto ju musí vykonávať vyškolený odborník.