Klimatizácia

Aby klimatizácia pracovala spoľahlivo a efektívne, vyžaduje pravidelnú údržbu. Na údržbu klimatizácie je nutné špeciálne oprávnenie, preto ju musí vykonávať zaškolený odborník.

Popis služby

  • Klimatizácia zvyšuje komfort a zároveň bezpečnosť vozidla. Jazdný komfort, teplota a vlhkosť majú priamy vplyv na správanie vodiča a podmienky, v ktorých riadi. Každodenné používanie klimatizácie je jednoduché, ale aby klimatizácia pracovala spoľahlivo a efektívne, vyžaduje pravidelnú údržbu.
  • Úlohou klimatizácie je znížiť či odstrániť následky vlhka a tepla a zároveň vyčistiť vzduch vo vnútri vozidla. Ide o uzavretý systém, v ktorom prostredníctvom kompresora koluje chladiaca látka (chladivo), podobne ako v chladničke.
  • Ročne z tohto systému uniká 10 až 15 % chladiva. Aby sa udržala dobrá funkčnosť klimatizačného systému, výrobcovia vozidiel obvykle odporúčajú vykonať jeho údržbu raz za dva roky. V okamihu, kedy sa zníži množstvo chladiva v obehu, je viac namáhaný kompresor, čo zvyšuje spotrebu paliva. Chybne fungujúci systém má vyššie nároky na prácu motora.