Počítačové nastavenie geometrie e

Náležité správanie riadiaceho systému je možné dosiahnuť nastavením geometrie kolies

Na riadiaci systém vozidla sú kladené určité požiadavky. V zákrutách musí vozidlo zostať stabilné a pod kontrolou a reakcie na pokyny riadenia musia byť presné. Systém riadenia musí byť spoľahlivý pri všetkých rýchlostiach. Ďalšou požiadavkou je, aby sa pneumatiky opotrebúvali čo najmenej. Tieto aspekty môžu byť ošetrené nastavením geometrie kolies.

Nastavenie geometrie kolies je jednou z najdôležitejších činností údržby

Pri správne nastavenej geometrii kolies sú všetky pneumatiky rovnobežné so smerom jazdy. Inými slovami - uhol ťahu je nulový. Pri vozidlách s pohonom predných kolies majú kolesá tendenciu k zbiehavosti. Tá je kompenzovaná nastavením mierne rozbiehavého uhla. Pri vozidlách s pohonom zadných kolies majú kolesá naopak kvôli valivému odporu tendenciu k rozbiehavosti, preto sa nastavujú v mierne zbiehavom uhle. Nastavenie geometrie kolies upravuje smer jazdy tak, aby bol súbežný s vozovkou a vozidlo „neťahalo“ na jednu stranu. Väčšina prevádzkarní Vianor disponuje modernými zariadeniami, ktoré odhalia a opravia akékoľvek nedostatky v geometrii riadenia.

Nastavenie geometrie kolies je jednou z najdôležitejších činností údržby, pretože zamedzuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatík a upresňuje ovládateľnosť vozidla. Ak kolesá nie sú správne nastavené, pneumatiky sa môžu veľmi rýchlo stať nepoužiteľnými. Geometria kolies môže byť rozhodená v okamihu, keď vo vysokej rýchlosti nabehnete na obrubník alebo do výmoľa. Zmena geometrie sa spravidla ako prvá prejaví na opotrebovaní pneumatík. Vplyv na riadiaci systém nemusí byť bezprostredný. Geometriu kolies je nutné okamžite skontrolovať, aby sa predišlo závažnejšiemu poškodeniu. Geometriu kolies je potrebné znovu nastaviť aj vtedy, keď sa vymenia niektoré časti na podvozku vozidla.

Nastavenie geometrie kolies v praxi

Aby boli kolesá nastavené čo najlepšie, musí vozidlo stáť na rovnej ploche, a to tak v pozdĺžnom, ako aj v priečnom smere. Pneumatiky sa musia nahustiť na správny tlak hustenia a prevodka riadenia, tyče riadenia a ložiská kolies nesmú byť uvoľnené. V opačnom prípade je totiž meranie bezcenné. Správne nastavené musia byť aj ráfiky.

Nastavenie geometrie kolies začína tým, že s vozidlom nabehneme na meraciu plochu a uskutoční sa vizuálna kontrola stavu kĺbov riadenia a ložísk kolies. Tlak hustenia pneumatík je upravený na hodnotu odporúčanú výrobcom vozidla, a pokiaľ to je nutné, vozidlo sa zaťaží podľa špecifikácií výrobcu. Najprv sa prichytia snímače na kolesá a skontroluje sa ich správne nasadenie. Meranie prebieha v súlade s nastavovacím programom. Nastavovanie začína spravidla pri zadných nápravách, pričom uhol zbiehavosti kolies sa meria ako posledný, pretože naň má vplyv nastavenie ostatných uhlov. Rovnaké pravidlo platí pre prednú nápravu.