Diagnostika vozidla

Pri moderných osobných vozidlách existuje celý rad rozličných elektronicky riadených systémov a ich podsystémov, ako sú ABS, monitorovanie tlaku v pneumatikách, bezpečnostné systémy, systém vykurovania a klimatizácie alebo elektronika karosérie. V automobile sa môžu nachádzať desiatky rôznych ovládacích zariadení. Diagnostický test vozidla odhalí chybové kódy z každého ovládacieho zariadenia pomocou programu špecifického pre daný systém, ktorý nám pomáha odhaliť aj neštandardné chybové kódy.