Rozšírená Garancia

2-ročná záruka - výmena pneumatiky v prípade poškodenia

"Jedinečné škandinávske skúsenosti spoločnosti Nokian Tyres vám zaručujú bezpečnú a príjemnú jazdu vo všetkých podmienkach. Rozšírená garancia je bezplatná výhoda pre zákazníkov, ktorá vás udrží na ceste i v nečakaných situáciách.

Táto 2-ročná garancia vám poskytne novú, zodpovedajúcu pneumatiku zdarma, pokiaľ na vašej pôvodnej pneumatike dôjde k náhodnému poškodeniu. "

Pokiaľ na riadne používanej a správne namontovanej pneumatike dôjde pri bežnom použití k jej náhodnému poškodeniu, dostanete od vybraného servisného centra Vianor alebo ktoréhokoľvek iného predajcu Nokian Tyres zúčastňujúceho sa programu rozšírenej garancie nový, zodpovedajúci produkt zdarma.

 

Ako uplatniť Garanciu:

1) Garančný predajca overí platnosť garancie tak, že skontroluje (a) originál dokladu preukazujúceho nákup pneumatiky, (b) zákazníkovu kontrolnú kartu Nokian Tyres a (c) splnenie všetkých ostatných podmienok (obmedzení) garancie.

2) Garančný predajca vymení pneumatiku

Garančný predajca vám poskytne ako náhradu za poškodený produkt nový, zodpovedajúci produkt Nokian Tyres. Vy hradíte len náklady na montáž novej pneumatiky.

3) Garančný predajca vyplní kontrolnú kartu

Garančný predajca spoločne s vami vyplní kontrolnú kartu Nokian Tyres. Vy si ponecháte originál karty a garančný predajca jej kópiu.

 

Garancia sa vzťahuje len na pneumatiky zakúpené v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na území Slovenska v zúčastnenom servisnom centre Vianor alebo u ktoréhokoľvek iného predajcu pneumatík Nokian Tyres zúčastňujúceho sa programu rozšírenej garancie.

 

Registrácia Rozšírenej Garancie

"Rozšírená Garancia vám zaručuje bezpečnú a príjemnú jazdu za všetkých podmienok. Ide o bezplatnú zákaznícku výhodu, ktorá vás udrží na ceste i v nečakaných situáciách.

Garancia poskytuje zákazníkovi záruku, že od ktoréhokoľvek predajcu Nokian Tyres zúčastňujúceho sa programu rozšírenej garancie dostane nový, zodpovedajúci produkt zdarma, pokiaľ dôjde k náhodnému poškodeniu pôvodnej pneumatiky. "

Registrácia Rozšírenej Garancie

Podmienky a obmedzenia Garancie