Správne skladovanie

Správne skladovanie môže spomaliť proces starnutia pneumatík


1. Teplota

Teplota v miestnosti, kde sa pneumatiky skladujú, by nemala presiahnuť 25 °C. Miestnosť by mala byť tmavá a s teplotou do 15 °C. Pri teplote nad 25 °C a pod 0 °C sa môžu meniť vlastnosti gumy, čo znižuje životnosť pneumatík. Skladovanie v chlade nemá žiadny nepriaznivý vplyv na produkty z gumy. 
 
2. Vlhkosť

Je potrebné vyhýbať sa extrémne vlhkým podmienkam. Vlhkosť vzduchu v sklade nesmie dosiahnuť hranicu, keď na pneumatikách dochádza ku kondenzácii. Pneumatiky nesmú byť vystavené dažďu, postriekaniu vodou atď. 
 
3. Svetlo

Pneumatiky musia byť chránené pred svetlom, predovšetkým pred priamym slnečným žiarením a silným UV umelým osvetlením. 
 
4. Kyslík a ozón

Ozón má na pneumatiky výrazne škodlivý vplyv. V sklade sa nesmie vyskytovať žiadne vybavenie, ktoré produkuje ozón, ako sú fluorescenčné lampy alebo ortuťové výbojky, ďalej vysokonapäťové elektrické zariadenia, elektrické motory alebo iné elektrické zariadenia, ktoré môžu vytvárať iskry alebo elektrické výboje. 
 
5. Deformácie

Pokiaľ to je možné, musia byť pneumatiky skladované voľne, aby na ne nepôsobil žiadny tlak. Silná deformácia počas dlhodobého skladovania môže mať za následok prasknutie pneumatiky. 
 
6. Rozpúšťadlá, oleje, tuky, teplo

Pneumatiky musia byť i z krátkodobého hľadiska chránené pred kontaktom s rozpúšťadlami, olejmi alebo tukmi. Zároveň musia byť chránené pred silnými zdrojmi svetla a zváraním elektrickým oblúkom. 
 
7. Manipulácia

Pri manipulácii s pneumatikami ich nikdy nepúšťajte z výšky väčšej než 1,5 metra, pretože by mohlo dôjsť k ich poškodeniu, konkrétne k deformácii pätky. Pokiaľ má pneumatika poškodenú pätku, neodporúčame ju montovať na ráfik. 
 
Hotel pneumatík Vianor skladuje vaše pneumatiky správnym spôsobom.