Predĺžte životnosť pneumatík

Stav vašich pneumatík je kľúčový pre jazdnú bezpečnosť. Dodržiavaním týchto piatich zlatých pravidiel si môžete zaručiť maximálnu životnosť a bezpečnosť svojich pneumatík. 

  1. Kontrolujte pravidelne tlak hustenia svojich pneumatík. Rôzne hodnoty tlaku vzduchu v jednotlivých pneumatikách namontovaných na vašom vozidle majú negatívny vplyv na jazdné vlastnosti vozidla a spôsobujú nerovnomerné opotrebovanie pneumatík.
  2. Meňte pozíciu svojich pneumatík medzi prednou a zadnou nápravou po každých 5 000 až 10 000 prejdených kilometrov, pretože pneumatiky sa na rôznych pozíciách opotrebovávajú odlišne. Nezabudnite pri výmene pneumatík skontrolovať ich tlak hustenia. 
  3. Skontrolujte, či sú vaše pneumatiky namontované v súlade so smerom otáčania, ktorý je naznačený na bočnici pneumatiky. Pokiaľ sú pneumatiky namontované v rozpore so stanoveným smerom otáčania, nebudú ich jazdné vlastnosti vo všetkých podmienkach optimálne.
  4. Jazdite plynule. Prudké brzdenie a preklzy skracujú životnosť pneumatík, čo platí predovšetkým pri hrotovaných pneumatikách. 
  5. Pri výmene pneumatík skontrolujte, či vaše staré pneumatiky nie sú nerovnomerne opotrebované. Správne namontované a udržované pneumatiky sa opotrebovávajú rovnomerne. Pokiaľ vaše pneumatiky vykazujú známky nerovnomerného opotrebovania, nechajte si skontrolovať geometriu vozidla a pneumatiky si nechajte namontovať a vyvážiť odborníkom.