FAQ: TPMS-system

Čo je TPMS?

TPMS je skratka pre Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách.


Na ktoré vozidlá sa vzťahuje európske nariadenie o TPMS?

V súlade s európskym nariadením 661/2009 musia byť všetky vozidlá homologované po novembri 2012 a všetky nové vozidlá predávané po novembri 2014 vybavené systémom monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS). Nariadenie sa nevzťahuje na majiteľov starých vozidiel, čo znamená, že pokiaľ vozidlo nemalo systém monitorovania tlaku v pneumatikách v okamihu, keď bolo homologované pre použitie na ceste, nie je potrebné tento systém spätne inštalovať. 


Aký je cieľ nariadenia ohľadne TPMS?

Cieľom nového nariadenia je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť spotrebu paliva. Tlak hustenia má významný vplyv na jazdné vlastnosti vozidla a životnosť pneumatík. 


Ako systém TPMS funguje?

Ako už názov napovedá, cieľom systému je monitorovať tlak vzduchu v pneumatikách, čím sa znižuje množstvo emisií produkovaných vozidlom a zvyšuje bezpečnosť. Systém upozorní vodiča, ak tlak hustenia klesne o viacej než 20 %, než je pri danom vozidle a pneumatikách bežné, alebo pokiaľ tlak hustenia klesne pod 1,5 baru. To umožní vodičovi včas bezpečne zastaviť a vyhnúť sa potenciálne nebezpečným situáciám.

Európske nariadenie nestanovuje, či by mal byť TPMS systém aktívny (samostatné snímače tlaku hustenia v každej pneumatike) alebo pasívny (systém monitoruje ABS a zmeny v rýchlosti otáčania jednotlivých pneumatík). Najdôležitejšie je, aby systém splňoval všetky požiadavky európskeho nariadenia. Rozhodnutie o výbere systému učinia výrobcovia vozidiel.


Ako môžem zistiť, či je moje vozidlo vybavené TPMS systémom, ktorý je v súlade s európskym nariadením?

Najjednoduchšou cestou, ako zistiť, či je vaše vozidlo vybavené systémom TPMS, je overiť si dátum výroby vozidla (pozri otázku „Na ktoré vozidlá sa vzťahuje európske nariadenie o TPMS?“) a skontrolovať výstražné kontrolky na palubnej doske. Pokiaľ sa v okamihu, keď naštartujete vozidlo, objaví na palubnej doske samostatný TPMS symbol, je systém s najväčšou pravdepodobnosťou v súlade s európskym nariadením. V okamihu, keď je vozidlo naštartované, centrálna procesorová jednotka kontroluje funkčnosť systému. Pokiaľ je tlak vzduchu v pneumatikách v poriadku a systém funguje správne, výstražná kontrolka zhasne po niekoľkých sekundách od naštartovania vozidla. TPMS symbol na palubnej doske vyzerá nasledovne:


Koľko systém monitorovania tlaku v pneumatikách stojí?

Vozidlá, na ktoré sa vzťahuje európske nariadenie, sú monitorovacím systémom vybavené už v továrni a jeho cena je zahrnutá do obstarávacej ceny vozidla. V prípade, že vozidlo má priamy monitorovací systém (samostatné snímače tlaku hustenia v každej pneumatike), musí vlastník vozidla zakúpiť snímače pre zimné pneumatiky, aby zaistil, že bude systém monitorovania tlaku v pneumatikách fungovať i v zime.

Kvalita a cena snímačov na trhu je rôzna. V súčasnosti sú najväčšími výrobcami snímačov americkí, európski a ázijskí výrobcovia a ich produkty sa zaraďujú tak k OE výbave (originálne vybavenie od výrobcu), ako aj k náhradným dielcom. Cenové rozpätie snímačov na trhu sa pohybuje okolo 50–250 €/snímač.


Môžem si v budúcnosti sám vymeniť pneumatiky?

Sezónnu výmenu pneumatík si môžete aj naďalej zaisťovať sami, pretože nie sú žiadne zmeny v montáži či demontáži pneumatík.

Avšak v každom prípade je dobré vedieť, že pokiaľ je vozidlo vybavené systémom monitorovania tlaku v pneumatikách (predovšetkým aktívnym systémom so snímačom v každej pneumatike), môže výstražná kontrolka TPMS po sezónnej výmene pneumatík zostať rozsvietená. K tomu môže dôjsť napríklad preto, že centrálna procesorová jednotka vozidla vyžaduje po sezónnej výmene pneumatík novú kalibráciu s použitím diagnostického nástroja. V takom prípade sa odporúča obrátiť sa na odborníka, ktorý zaručí správne fungovanie systému monitorovania tlaku v pneumatikách.

Na základe aktuálnych informácií rozpozná väčšina vozidiel nové snímače sama a centrálna procesorová jednotka automaticky resetuje chybové hlásenie po 15 až 20 minútach jazdy.


Akým spôsobom sa súlad s európskym nariadením kontroluje?

Na základe aktuálnych informácií neprejde vozidlo, ktorého systém monitorovania tlaku v pneumatikách nie je funkčný (výstražná kontrolka TPMS na palubnej doske svieti), technickou kontrolou.

Ako už názov napovedá, cieľom systému je monitorovať tlak vzduchu v pneumatikách, čím sa znižuje množstvo emisií produkovaných vozidlom a zvyšuje bezpečnosť. Systém upozorní vodiča, ak tlak hustenia klesne o viacej než 20 %, než je pri danom vozidle a pneumatikách bežné, alebo pokiaľ tlak hustenia klesne pod 1,5 baru. To umožní vodičovi včas bezpečne zastaviť a vyhnúť sa potenciálne nebezpečným situáciám.

Európske nariadenie nestanovuje, či by mal byť TPMS systém aktívny (samostatné snímače tlaku hustenia v každej pneumatike) alebo pasívny (systém monitoruje ABS a zmeny v rýchlosti otáčania jednotlivých pneumatík). Najdôležitejšie je, aby systém splňoval všetky požiadavky európskeho nariadenia. Rozhodnutie o výbere systému učinia výrobcovia vozidiel.

Ako už názov napovedá, cieľom systému je monitorovať tlak vzduchu v pneumatikách, čím sa znižuje množstvo emisií produkovaných vozidlom a zvyšuje bezpečnosť. Systém upozorní vodiča, ak tlak hustenia klesne o viacej než 20 %, než je pri danom vozidle a pneumatikách bežné, alebo pokiaľ tlak hustenia klesne pod 1,5 baru. To umožní vodičovi včas bezpečne zastaviť a vyhnúť sa potenciálne nebezpečným situáciám.

Európske nariadenie nestanovuje, či by mal byť TPMS systém aktívny (samostatné snímače tlaku hustenia v každej pneumatike) alebo pasívny (systém monitoruje ABS a zmeny v rýchlosti otáčania jednotlivých pneumatík). Najdôležitejšie je, aby systém splňoval všetky požiadavky európskeho nariadenia. Rozhodnutie o výbere systému učinia výrobcovia vozidiel.