Najnovšie informácie o starnutí pneumatík

 

Štúdie ukazujú, že pneumatiky zostávajú v dobrom stave dlhšie, než si myslíte

 

Niektorí zákazníci venujú osobitnú pozornosť veku pneumatík a môžu mať obavy nakúpiť pneumatiky zo skladových zásob z predchádzajúceho roku. Štúdie teraz dokazujú, že správne skladovanú pneumatiku možno považovať za novú pneumatiku minimálne tri roky od dátumu jej výroby*, ktorý je uvedený na bočnici vo forme štvorciferného čísla. Napríklad číslo 1919 znamená, že pneumatika bola vyrobená v 19. týždni roku 2019. Podľa nezávislých testov je priľnavosť pneumatiky, ktorá bola správne skladovaná tri roky, na rovnakej úrovni ako priľnavosť novej pneumatiky.**
 
Pneumatiky začínajú starnúť v okamihu, keď sú uvedené do prevádzky. Odporúčaná prevádzková životnosť pneumatík je šesť rokov. Je však dobré mať na pamäti, že odporúčaný maximálny vek pneumatík je 10 rokov, pričom zahrnuje i skladovanie.
 
Keď je pneumatika uvedená do prevádzky, začína sa opotrebúvať rôznou mierou podľa toho, ako sa používa. Pre jednoduchšie sledovanie zvyšnej hĺbky behúňa sú naše pneumatiky vybavené patentovaným indikátorom bezpečnosti DSI. Na prvý pohľad ukáže, koľko milimetrov behúňa pneumatike zostáva. Odporúčame pneumatiku vymeniť najneskôr vtedy, keď je zvyšná hĺbka behúňa 4 mm. Keď pneumatika opustí priestory predajcu, nie je možné stanoviť, či bola správne skladovaná. Preto je potrebné, aby odborník na pneumatiky vždy pri výmene pneumatík skontroloval nielen zvyšnú hĺbku behúňa, ale aj ich stav. Je tiež potrebné pripomenúť svojim zákazníkom, že pneumatiky musia byť skladované na chladnom, suchom a tmavom mieste a musia byť chránené pred chemikáliami a UV žiarením.


** Zdroj: (Swedish National Road and Transport Research Institute – Švédsky národný výskumný inštitút pre dopravu)