Čo sa stane so starými pneumatikami??

Čo mám robiť so svojimi starými pneumatikami?

Predajcovia pneumatík si musia staré pneumatiky prevziať bez poplatku. Podľa zákona musia prijať primerané množstvo starých, vyradených pneumatík, ktoré zodpovedajú množstvu nových pneumatík predaných zákazníkovi. Spotrebiteľ musí vyradené pneumatiky dopraviť predajcovi alebo na miesto zberu určené na tento účel predajcom pneumatík.
 
Náklady na recykláciu pneumatík sú financované z recyklačného poplatku, ktorý je zahrnutý v cene nových pneumatík. Recyklačný poplatok závisí od typu pneumatiky.
 
Pneumatiky by nikdy nemali končiť na skládke. Existuje niekoľko možných spôsobov využitia pneumatík vyradených z prevádzky a recyklačné postupy sú zavedené v mnohých krajinách. Ich praktické uplatnenie sa líši podľa konkrétnej krajiny.

 

Dovozcovia a výrobcovia, ktorí uplatňujú recyklačné postupyBelgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Nórsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko
Výrobcovia, ktorí platia špecifickú daň štátu, ktorý uskutočňuje recykláciuDánsko, Litva a Slovensko
Zodpovedná osoba sa môže rozhodnúť, ako zaistiť recykláciu v súlade s legislatívouRakúsko, Nemecko, Írsko, Švajčiarsko a Veľká Británia

 

Životný cyklus pneumatík a recyklácia

Životný cyklus pneumatík prechádza rôznymi štádiami od výroby cez používanie až po recykláciu. Tento cyklus sa začína kaučukovými stromami na južnej pologuli, napr. v Indonézii alebo Thajsku. Pokračuje spracovaním surovín a výrobou produktov, ich skladovaním a prepravovaním. Cyklus sa končí napríklad tým, že pneumatika sa rozdrví a použije pri stavbe.

Životný cyklus teda možno rozdeliť na štyri fázy:

1. Opatrenie zdrojov pre výrobu, ako sú suroviny a energie 
2. Výroba pneumatiky
3. Použitie pneumatiky
4. Využitie pneumatiky vyradenej z prevádzky

Väčšina vplyvov na životné prostredie sa odohráva vo fáze používania pneumatík. K najvýznamnejším negatívnym vplyvom patrí spotreba paliva. Množstvo paliva, ktoré spotrebuje pneumatika, a zároveň množstvo emisií, ktoré spôsobujú skleníkový efekt, môže byť obmedzené znížením váhy a valivého odporu pneumatiky. Avšak na množstvo emisií má najvýznamnejší vplyv jazdný štýl vodiča. Ekonomická jazda môže ušetriť 10 - 20 % paliva.