Vonkajšia hlučnosť

Tichšie

Európsky klasifikačný systém sa zameriava na vonkajšiu hlučnosť pneumatík a nezohľadňuje vnútornú hlučnosť. Pokiaľ by milióny vozidiel jazdili na tichších pneumatikách, významne by sa tak znížilo zvukové znečistenie. Vonkajšia hlučnosť, ktorá vzniká valením pneumatík, sa meria v decibeloch. Vonkajšia hlučnosť nesúvisí s hlučnosťou vo vnútri vozidla.
 
Okrem hodnoty hlučnosti uvádzanej v decibeloch (dB(A)) klasifikačný štítok uvádza, či hladina hlučnosti pneumatiky prekračuje budúcu limitnú hodnotu (3 čierne vlny = hlučná pneumatika), zodpovedá budúcej limitnej hodnote alebo je až o 3 dB nižšia (2 čierne vlny = priemerná pneumatika) alebo je o viacej než 3 dB tichšia, než je budúca limitná hodnota (1 čierna vlna = tichá pneumatika).

melu-fi.jpg

Tri triedy rozdelené podľa decibelov. Čím viac čiernych pruhov je na klasifikačnom štítku, tým vyššia je vonkajšia hlučnosť. Nameraná hodnota je uvedená aj v dB.