Európske klasifikačné štítky vám pomáhajú vybrať si bezpečné pneumatiky na zimu

Označenie priľnavosti na snehu a ľade preukazuje bezpečnosť pneumatiky v zimných podmienkach

Aby ste si mohli ľahko vybrať pneumatiku, ktorá je bezpečná v zimných podmienkach, v ktorých často riadite, je na klasifikačnom štítku pneumatík schválených na zimné použitie okrem triedy priľnavosti za mokra, vonkajšej hlučnosti a palivovej účinnosti uvedené označenie priľnavosti na snehu a ľade. Priľnavosť za mokra a priľnavosť na ľade sú veľmi často vzájomne si odporujúce vlastnosti, takže informácie na štítku pomôžu vodičom zohľadniť všetky faktory a vybrať si tak pneumatiky, ktoré najlepšie vyhovujú zimným podmienkam, v ktorých sa pohybujú. V Škandinávii je po väčšinu zimných dní potrebná priľnavosť na ľade, pričom v strednej Európe je pri zimných pneumatikách veľmi dôležitou vlastnosťou aj priľnavosť za mokra.

Symbol priľnavosti na ľade označuje pneumatiky, ktoré sú určené pre náročné severské zimy. Označenie priľnavosti na snehu sa uvádza na pneumatikách, ktoré majú dostatočné výkony na snehu počas stredoeurópskych zím.

Tieto symboly bude možné vidieť na štítkoch nehrotovaných zimných pneumatík od 1. mája 2021. Na hrotované pneumatiky sa európsky klasifikačný systém nevzťahuje.