Ako zabezpečiť hladký priebeh sezóny

Príručka Vianor Handbook je Vaším sprievodcom našou spoločnou cestou Vianor Way, ktorá zaručuje prémiový zážitok každému zákazníkovi i zamestnancovi. Teraz je k dispozícii aj on-line!

STIAHNUŤ PRÍRUČKU VIANOR HANDBOOK

Tipy od manažéra servisného centra v Sarankulme

Servisné centrum v Sarankulme v Tampere je vlajkovou predajňou Vianor vo Fínsku. Servisné centrum má 16 zamestnancov a pri náraste dopytu počas sezóny najíma ďalších 26, aby rušné sezóny výmen pneumatík prebehli s pozitívnym výsledkom pre firmu i zákazníkov. Osvedčené princípy zo Sarankulmy môžu pri riadení sezóny uplatňovať aj menšie servisné centrá.

Ako vysvetľuje manažér servisného centra Juha Laulumaa, kľúčom na zaistenie bezproblémovej sezóny je vopred si celý proces premyslieť a postarať sa, aby pre každého zákazníka prebiehal identicky. Proces je do detailov naplánovaný: ak napríklad na zdviháku pracujú dvaja ľudia, musia mať jasne rozdelené úlohy – až do úrovne určenia toho, ktorý z nich doťahuje skrutky.

DOBRÉ PLÁNOVANIE ZVYŠUJE SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

Ročné obdobia sa v severských krajinách striedajú náhle a prudko, a preto sa centrum snaží prinútiť zákazníkov s uskladnenými pneumatikami, aby si pneumatiky nechali vymeniť s dostatočným predstihom, a rozosiela im návrhy termínov pomocou textových správ.

V čase medzi sezónami meria centrum hĺbku dezénu pneumatík, ktoré u nich majú zákazníci uskladnené. Zákazníkov, ktorí potrebujú nové pneumatiky, je tak možné kontaktovať ešte pred začiatkom sezóny. Uzatváranie predajov pred začiatkom sezóny zmierňuje najväčšie sezónne špičky a znižuje záťaž počas najrušnejších období.

Všeobecne je dôležité starostlivé riadenie času, ktoré sa z hľadiska zákazníka prejavuje v podobe presnosti. Keď je známy presný čas potrebný na výmenu pneumatík, je ľahšie plánovať termíny tak, aby dodržiavanie časového harmonogramu bolo jednoduché a zákazníci nemuseli zbytočne čakať. Ponechanie malej rezervy v časovom pláne poskytuje priestor pre neočakávané prekvapenia.

Časové plány, ktoré možno dodržiavať, a fungujúce procesy zaisťujú nielen hladkú prácu, ale aj kvalitné služby, čo zvyšuje hodnotu pre zákazníkov: keď je práca dokončená v dohodnutom termíne a zákazník nemusí čakať, a neplytvá preto svojím drahocenným časom, je možné účtovať za prácu vyššie sadzby.

PRIPRAVENOSŤ NA MIMORIADNE SITUÁCIE UĽAHČUJE PRIEBEH SEZÓNY

Jednou z užitočných vecí, ktoré pomáhajú sa na sezónu pripraviť, je plánovanie pre prípad rôznych mimoriadnych situácií: napríklad čo robiť, keď niektorý z pracovníkov ochorie, či plníte špeciálne požiadavky zákazníkov, a ak áno, akým spôsobom.

Pokiaľ je súčasťou služieb tiež údržba vozidla, je vhodné ponuku servisu pred sezónou vopred naplánovať, aby ste mali istotu, že tieto práce počas najrušnejších týždňov sezóny zvládnete.

Pre hladký priebeh sezóny sú tiež samozrejme dôležití spokojní zamestnanci. Počas rušnej sezóny sú pracovné zmeny náročné, ale podávanie občerstvenia alebo organizovanie iných aktivít, ktoré povzbudia morálku, pomôže zvládnuť napäté zmeny a zlepšiť všetkým náladu. Dobrá morálka má aj priamy vplyv na kvalitu služieb.